Skip survey header

Uitdienst vragenlijst RegioPlus

Introductie


Beste medewerker,
 

We hechten veel waarde aan het welzijn van onze medewerkers. Omdat je test verlaat, willen we graag weten hoe je het vond om bij ons te werken en wat de reden is van jouw vertrek. Onderzoeksbureau Presearch voert dit onderzoek uit in opdracht van een landelijk samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties. We willen de resultaten van dit onderzoek gebruiken om het werkklimaat te verbeteren en (ongewenste) uitstroom van medewerkers in de toekomst te voorkomen.


Dit onderzoek voldoet aan alle privacy-vereisten en de resultaten worden anoniem verwerkt.


Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 10 tot 15 minuten.


Klik op 'volgende' of de pijl naar rechts om te beginnen.


Beste medewerker van het Antoni van Leeuwenhoek,

Binnenkort zal je het Antoni van Leeuwenhoek (hierna: AVL) verlaten. Zij willen graag weten hoe je het vond om bij hen te werken en wat de reden is van jouw vertrek. Op verzoek van het AVL voeren wij - Onderzoeksbureau Presearch – een uitstroomonderzoek uit. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om het werkklimaat te verbeteren en ongewenste uitstroom van medewerkers in de toekomst te voorkomen. Jouw feedback is daarom heel waardevol!


Dit onderzoek voldoet aan alle privacy-vereisten en de resultaten worden anoniem verwerkt. Antwoorden op open vragen worden letterlijk overgenomen in de rapportage, maar de afzender is niet bekend.


Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 10 tot 15 minuten.


Klik op 'volgende' of de pijl naar rechts om te beginnen.

© Presearch 2021 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Presearch.