Skip survey header

Uitdienst vragenlijst RegioPlus

Introductie


Beste medewerker,
 

Omdat je de organisatie verlaat willen wij graag weten hoe jij het vond om bij ons te werken en waarom je onze organisatie verlaat. Wij hechten veel waarde aan het welzijn van onze medewerkers. De resultaten van deze vragenlijst willen wij gebruiken om het werkklimaat te verbeteren en in de toekomst (ongewenste) uitstroom van medewerkers te voorkomen.
 

Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 5 tot 10 minuten.


Klik op 'volgende' of de pijl naar rechts om te beginnen.

© Presearch 2019
Deze vragenlijst is ontwikkeld door Presearch.